Oferta

  • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
  •  Prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
  • Prowadzenie rejestrów podatkowych,
  • Rozliczanie PIT, VAT itp.,
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • Obsługa kadrowa przedsiębiorstw,
  • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,
  • Indywidualne rozliczenia roczne osób prywatnych,
  • Reprezentowanie przedsiębiorców przed instytucjami tj. US, ZUS.